Mensen met dementie hebben mijn hart gestolen; door de dementie kunnen zij zich vaak niet meer anders voordoen dan wie ze zijn. Je krijgt een steeds puurder mens te zien, zonder masker, zonder iets om zich achter te verschuilen. Daarom wil ik me graag inzetten om de kwaliteit van leven van deze groep mensen te verbeteren.


Vanuit mijn opleiding als Maatschappelijk werker (Windesheim, 2012) geloof ik heel erg in de sociale interactie tussen mensen; de omgang met elkaar als middel om mensen met dementie echt te helpen!


Mijn dementie workshops, dementie cursus en trainingen zijn daarom vooral gericht op het beter omgaan met mensen met dementie. Ik laat mensen zelf ervaren wat er in je hoofd gebeurt als je brein niet doet wat jij wilt. 

- Gerdien Top

 


Contact

gerdien@topvoordementie.nl

06-28967769