Ervaar wat er in je hoofd gebeurt als je brein niet doet wat jij wilt!

Mensen met dementie hebben mijn hart gestolen; door de dementie kunnen zij zich vaak niet meer anders voordoen dan wie ze zijn. Zij veranderen in een steeds puurder mens, zonder masker, zonder iets om zich achter te verschuilen. En sinds 2018 zet ik me met TOP voor Dementie graag in om de kwaliteit van leven van deze groep mensen te verbeteren!

 

Ik heb met mensen met dementie gewerkt in de thuissituatie (al dan niet met thuiszorg), op dagbestedingen en in verschillende open en gesloten zorgcentra en psychiatrie.

In o.a. de functies verzorgende IG, maatschappelijk werker, casemanager dementie en cliëntadviseur.

 

Mijn visie

Vanuit mijn opleiding als Maatschappelijk werker (Windesheim, 2012) geloof ik heel erg in de sociale interactie tussen mensen; de omgang met elkaar als middel om mensen met dementie echt te helpen!

Alles wat ik doe met Top voor Dementie is vooral gericht op het beter omgaan met mensen met dementie.

De kennis die ik deel is gebaseerd op de theorie van Anneke van der Plaats over de verschillende niveau's van functioneren in de hersenen bij dementie, 'persoonsgerichte zorg' van Thomas Kitwood én de presentatiebenadering van Andries Baart.

 

Hoe dan?

Ik train zorgmedewerkers en naasten van mensen met dementie en laat hen begrijpen wat er in het hoofd van iemand met dementie gebeurt. Ik laat deelnemers zelf ervaren wat een beschadigd brein met je doet. Deelnemers vinden dit confronterend, maar ook helpend in een goede omgang met mensen met dementie.

Op een speelse en warme manier neem ik de deelnemers mee tijdens een korte training of een cursus van 5 avonden; informatief én praktisch toepasbaar!

 

Daarnaast kom ik in zorginstellingen in het hele land. Ik geef zorgteams advies bij probleemgedrag van mensen met dementie. Na observatie, gesprekken en onderzoek volgt er advies en coaching ‘on the job’. Door mijn frisse blik en het stellen van de juiste vragen wordt het team uitgedaagd om anders om te gaan met hun cliënt(en). Ik geef de medewerkers respectvolle feedback op hun handelen en houding, en geef handreikingen om dit ten goede te veranderen.

 

Om het taboe rondom dementie te doorbreken richt ik me ook op andere groepen belangstellenden. Ik doe dit het liefst in de vorm van theater. Theater heeft wat luchtigs, maar tegelijkertijd ook wat dramatisch. Dit zorgt ervoor dat we kunnen spelen met emoties en ernst.

En om feeling te houden met de doelgroep en de dynamiek van de werkvloer werk ik een paar uurtjes per maand ‘aan het bed’ in een zorgcentrum. Ik vind het fantastisch om dit te mogen blijven doen! Voor mij is dit: Zorgen van hart tot hart! 

 

Jarenlange ervaring

 

Als één van de allereerste casemanagers dementie op de Noordwest Veluwe heb ik veel mensen met dementie en hun families mogen begeleiden in deze moeilijke periode in hun leven. Ik begeleidde hen vanaf het moment dat de diagnose gesteld is tot zij moesten verhuizen naar een zorgcentrum of wanneer mensen overleden.

Mijn interesse in dementie groeide, en ik verdiepte me meer en meer in omgangstechnieken die helpend zijn bij mensen met dementie.

 

 

Als cliëntadviseur hoorde ik vaak wat redenen waren waarom het thuis niet meer goed lukte. Ik adviseerde of begeleidde mensen vanuit zelfstandig wonen naar thuiszorg, dagbesteding of naar wonen in een zorgcentrum. Hierdoor heb ik van dichtbij gezien hoe zwaar de mantelzorgtaak is én hoe lastig het kan zijn om zorg uit handen te moeten geven. In mijn trainingen voor naasten sta ik hier dan ook uitgebreid bij stil.

 

 

 

Gerdien Top


Contact

gerdien@topvoordementie.nl

06-28967769