Teamtraject - Optimale dementiezorg

In het voorjaar van 2021 starten we met deze nieuwe dienst!

 

In 6 maanden werkt het hele team samen aan het optimaliseren van haar dementiezorg. Hierbij is aandacht voor de theorie, de praktijk, de samenwerking en de transfer naar de praktijk. Na deze 4-6 maanden is het team zelf in staat om de optimale dementiezorg te blijven borgen.

 

Een teamtraject bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

  • Training ‘omgaan met dementie’
  • Consulten op de werkvloer
  • Training 'feedback geven en ontvangen'
  • Intervisiebijeenkomsten

 De grondslag voor het teamtraject is gebaseerd op de theorie van Anneke van de Plaats over de verschillende niveau's van functioneren in de hersenen bij dementie, 'persoonsgerichte zorg' van Thomas Kitwood én de presentatiebenadering van Andries Baart.

 

Momenteel loopt er een pilot om dit teamtraject te ontwikkelen.

Interesse om mee te doen in de pilot? 

Neem dan contact met ons op!