Teamtraject - Optimale dementiezorg

In het voorjaar van 2021 starten we met deze nieuwe dienst!

 

In 6 maanden werkt het hele team samen aan het optimaliseren van haar dementiezorg. Hierbij is aandacht voor de theorie, de praktijk, de samenwerking en de transfer naar de praktijk. Na deze 4-6 maanden is het team zelf in staat om de optimale dementiezorg te blijven borgen.

 

Een teamtraject bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

  • Training ‘omgaan met dementie’
  • Consulten op de werkvloer
  • Training 'feedback geven en ontvangen'
  • Intervisiebijeenkomsten

 

Momenteel loopt er een pilot om dit teamtraject te ontwikkelen.

Interesse om mee te doen in de pilot? 

Neem dan contact met ons op!