Foto's slider: B&B Fotografie

Ervaar wat er in je hoofd gebeurt als je brein niet doet wat jij wilt!

Dementiecursus

Een dementiecursus van TOP voor Dementie speciaal bedoeld voor naasten en mantelzorgers!

 

De deelnemers leren begrijpen wat in het hoofd van iemand met dementie afspeelt. Hoe kunt u het beste omgaan met iemand met dementie? Hoe kun je rekening houden met de persoonlijkheid van jezelf en van de ander?

 

Het beladen onderwerp dementie wordt op een speelse manier bespreekbaar gemaakt. Originele werkvormen zorgen voor een onvergetelijke ervaring! De vele praktijkvoorbeelden zorgen voor (h)erkenning en slaan een brug tussen de theorie en de eigen situatie van de deelnemers.

 

Wat gebeurt er precies met mensen met dementie? Hoe wordt iemand beïnvloed door prikkels van buitenaf? Welk effect heeft dit op de partner, huisgenoten of kinderen?

 

De grondslag voor de cursus is gebaseerd op de theorie van Anneke van der Plaats over de verschillende niveaus van functioneren in de hersenen bij dementie, 'persoonsgerichte zorg' van Thomas Kitwood én de presentatiebenadering van Andries Baart.

 

De inhoud van de cursus wordt in overleg met u als opdrachtgever helemaal afgestemd op de groep en kan onderstaande thema's bevatten:


  • Basis dementie; signaleren en herkennen
  • Omgaan met dementie
  • Omgaan met probleemgedrag
  • Zorg(en) delen
  • Zinvolle daginvulling met dementie
  • De laatste fase van dementie

Na het volgen van deze cursus begrijpen de deelnemers beter wat dementie doet met iemand. Zij kunnen rekening houden met de belevingswereld van de ander, en prikkels op een juiste manier inzetten. Men leert de kwaliteit van leven van de persoon met dementie te verbeteren.

 

Uiteraard krijgen deelnemers de TOPkaart, met daarop de 10 beste tips om beter om te gaan met mensen met dementie.

 

Wilt u een dementiecursus laten verzorgen door TOP voor Dementie? Neem dan vrijblijvend contact op!